Jacek Dehnel

(ur. 1980 w Gdańsku) - poeta, prozaik, tłumacz, malarz. Jego utwory są tłumaczone na niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, hebrajski, słowacki, węgierski, turecki, chorwacki i litewski. Jest laureatem m.in. Nagrody im. Kościelskich i Paszportu „Polityki".

Młody Ambasador Polszczyzny
Nagroda im. Kościelskich i Paszportu „Polityki"

Balzakiana:
Śląski Wawrzen Literacki
Nominacje do Nagród „Nike" i „Cogito"

Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya:
Nominacja do Nagrody Literackiej NIKE 2012
Nominacja do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2012 
Książka Wiosny 2011

Zobacz książki autora
Kontakt

Grupa Wydawnicza
Foksal Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa
Tel. 22 826 08 82
Faks 22 380 18 01
Email: biuro@gwfoksal.pl